KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekÁllásajánlat
Létrehozva: 2018. 10. 08. 07:49:57 Létrehozta: admin Érvényes: 2018. 11. 12. 00:00:00


Meghívó Képviselő-testületi ülésre
Létrehozva: 2018. 10. 05. 14:02:03 Létrehozta: admin Érvényes: 2018. 10. 10. 00:00:00

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívom Önt

Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. október 9-én (kedd) 18.00 órakor

tartandó rendkívüli ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirend előtt:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról

 

Napirend:

 1. A szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló rendelet megalkotása
 2. A téli rezsicsökkentés keretében igényelhető szociális tűzifa támogatás szabályairól szóló rendelet megalkotása
 3. ÁMK munkaterve
 4. Ajándékozási szerződés – Gunarasi nyaraló
 5. Légkondicionáló beszerzése az orvosi rendelőbe
 6. A TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00004 azonosítószámú pályázat keretében a „Hivatásforgalmi kerékpárút építés Bácsbokod és Bácsborsód között” tárgyú, feltételes közbeszerzési eljárás keretében a becsült érték megállapításáról, az alkalmazandó eljárásrendről, az ajánlattételre felkérendő gazdasági szereplőkről, a Bíráló Bizottság kijelöléséről és az ajánlattételi felhívásról és való döntés
 7. Döntés a 0196/20 hrsz-ú ingatlanon létesítendő napelempark közcélú hálózatra csatlakoztatására vonatkozó Hálózati Csatlakozási Szerződésben foglalt díjról
 8. ÖTE elnökének kérelme
 9. Egyebek

 

Zárt ülés:

 1. Lakáskérelem
 2. Egyebek

 

Bácsbokod, 2018. október 5.

                                                                                                                  Kovács László

polgármester


Bursa hungarica
Létrehozva: 2018. 10. 04. 14:52:23 Létrehozta: admin Érvényes: 2018. 11. 07. 00:00:00

Bursa Hungarica – Pályázati Felhívás!

 

 

Önkormányzatunk ismét kiírja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására vonatkozó Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot.

 FIGYELEM! A pályázás rendje a következő:

 A pályázat beadásához első lépésként pályázói regisztráció szükséges az alábbi címen: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően történhet meg a pályázati adatok feltöltése.

 A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt (eredeti iskolalátogatási igazolás; jövedelemigazolás, továbbá egyéb, a pályázó által fontosnak tartott szociális rászorultságot igazoló körülmény leírása) 1 eredeti példányban, személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján, Galántai-Fekete Andreánál.

A pályázatot kizárólag ügyfélfogadási időben (H, P: 8.00-12.00., K: 13.00-17.00, Cs: 13.00-16.00) fogadjuk be.

 A csatolandó mellékletek nélkül a pályázat formai hibásnak minősül, hiánypótlásra a pályázati határidő utolsó napjáig van lehetőség!

A határidőn túl benyújtott; a határidőig benyújtott, de hiányos; továbbá a formailag nem megfelelő pályázatokat az Önkormányzat a bírálatból kizárja.

 A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 6.

 A bírálatban kizárólag a fenti határidőig benyújtott és az Önkormányzat által az EPER- Bursa rendszeren keresztül befogadott pályázatok vehetnek részt!

 Az ösztöndíjak elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől függetlenül történik.

 

 

Dr. Welchner Edit sk.

jegyző


Pályázat "Helyettes Adóügyi ügyintéző" munkakör betöltésére
Létrehozva: 2018. 09. 14. 08:55:57 Létrehozta: admin Érvényes: 2018. 10. 15. 00:00:00Archívumok