KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekDajka pályázat
Létrehozva: 2017. 09. 22. 11:32:31 Létrehozta: admin Érvényes: 2017. 10. 27. 00:00:00

Bácsbokodi Általános Művelődési Központ

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bácsbokodi Általános Művelődési Központ

Dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6453 Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Közreműködik a gyerekek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében. Az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •          8 általános

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •          - önéletrajz, - iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata,- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Edit nyújt, a 06203658311 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •          Postai úton, a pályázatnak a Bácsbokodi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (6453 Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 86/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Dajka. 
 •          Személyesen: Bácsbokodi Általános Művelődési Központ, Bács-Kiskun megye, 6453 Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat benyújtásának ideje:2017.10.26. Pályázók meghallgatása:2017.10.31. Döntés az állás betöltésére vonatkozóan: 2017.11.02. melyről az intézményvezető a fenntartóval közösen dönt. Pályázók értesítése:2017.11.03.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •          Bácsbokodi ÁMK - 2017. szeptember 22.
 •          Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája - 2017. szeptember 22.
 •          www.bacsbokod.hu - 2017. szeptember 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bacsbokod.hu honlapon szerezhet.


 

Iskolafelújítás Bácsbokodon!
Létrehozva: 2017. 09. 01. 12:56:12 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Lakosok!

A „Bácskai Általános Iskola fejlesztése” című Európai Uniós pályázati projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 683 millió forint összegű támogatásban részesítette.
A projekt a Bácskai Általános Iskola négy feladat-ellátási helyét érinti, melynek keretében a bácsbokodi székhelyű intézmény, illetve a tataházi, a katymári és a bácsborsódi tagintézmények infrastrukturális fejlesztése, korszerűsítése valósul meg a kormányzat új, átfogó iskolafejlesztési programjának keretében.

Bácsbokodon átfogó felújítás történik, amely érinti a tetőszerkezetet, a külső homlokzatok és a padlásfödém hőszigetelését, a teljes épületgépészetet, valamint a belső fal- és padlóburkolatok megújítását. Továbbá új nyelvi labor és több korszerű szaktanterem létesül, valamint informatikai eszközök és új bútorok, taneszközök kerülnek beszerzésre.

Bácsbokodra jutó támogatás: 427,98 millió Ft
Bácsborsódra jutó támogatás: 72,67 millió Ft
Katymárra jutó támogatás: 37,29 millió Ft
Tataházára jutó támogatás: 145,06 millió Ft

A fejlesztés 2017. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között valósul meg a Bajai Tankerületi Központ, mint kedvezményezett szervezet segítő közreműködésével.

A sikeres pályázatért Bácsbokod lakossága nevében köszönetemet fejezem ki:

 • Zsigó Róbert államtitkár úrnak, Baja és térsége országgyűlési képviselőjének, /aki végig szívén viselte a bácsbokodi iskola sorsát és a Bácsbokodról érkező kérést/,
 • Sárosi Magdolnának, a Bajai Tankerületi Központ igazgatójának /aki szintén támogatta a fejlesztési elképzelésünket és kiválóan koordinálta a projekt összeállítását/,
 • a Bajai Tankerületi Központ kollegáinak,
 • Mamuzsits Jánosnak, a Bácskai Általános Iskola igazgatójának,
 • a Bácskai Általános Iskola kollegáinak.

 

Üdvözlettel:

Kovács László

polgármester


Polgármester szabadsága
Létrehozva: 2017. 08. 24. 20:29:08 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tisztelt Lakosok!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy 2017. augusztus 28-ától 2017. szeptember 10-ig a polgármesteri fogadóórák szabadság miatt elmaradnak.
 
Megértésüket megköszönve, tisztelettel:
 
 
Kovács László
polgármester

honvédelmi tájékoztató
Létrehozva: 2017. 08. 04. 09:06:47 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról

 

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

 

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

 

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében.

 

Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel!Archívumok