KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

Hírek



testület meghívó
Létrehozva: 2017. 01. 20. 15:07:57 Létrehozta: admin Érvényes: 2017. 01. 26. 00:00:00

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívom Önt

Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. január 25-én (szerdán) 17.00-kor

tartandó rendkívüli ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirend előtt:

1.         Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.         Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról

Napirend:

 1. 2016.évi költségvetés módosítása
 2. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
 3. 2017.évi költségvetés
 4. A gyermekek napközbeni étkezési és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelet módosítása
 5. Döntés Bácsbokod Nagyközség közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kiírt pályázat eredményéről
 6. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
 7. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 8. Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésük megállapítása
 9. Bácsbokodi Idősek Klubja 2016. évi szakmai beszámolója

10. A 2017. évi igazgatási szünet

11. Rákóczi Szövetség kérelme

12. Berger Ferenc kérelme

13. Csúcs Norbert kérelme

14. Egyebek

Bácsbokod, 2017. január 20.

 

                                                                                      Kovács László

                                                                                        polgármester


Kis- és középvállalkozások ügyvezetője
Létrehozva: 2017. 01. 17. 11:47:57 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője

keresztféléves képzés

esti tagozaton

 

Tanuljon idegen nyelvet és számítástechnikát ingyen, szerezzen szakképesítést a Kecskeméti Szakképzési Centrum tagintézményeiben

 2016/2017. tanév II. félévétől

 

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) szakképzés keretében – kezdő szintről alapfokú nyelvvizsgáig (KKV I.)

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) szakképzés keretében – alapfokú szintről középfokú nyelvvizsgáig (KKV II.)

 

Általános tudnivalók a képzésről:

Óraszámok: 504 óra (esti képzés), melyből 60% idegen nyelv (angol vagy német), 30% informatikai ismeretek, 10% vállalatirányítási ismeretek. Az oktatást 12 fővel indítjuk!


Jelentkezési feltételek:

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01)
(1 éves, nappali  vagy esti felnőttoktatás)
bemenet: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés/szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is)

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)
(1 éves, nappali  vagy esti felnőttoktatás)
bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen  szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is) és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből.
A képzés megkezdése előtt a képzésre jelentkező szintfelmérésen vesz részt.

 

Beszédközpontú nyelvi képzés, informatikai ismeretek fejlesztése!

 

Oktatási helyszínként tervezzük:

Kecskeméti SZC Tiszakécskei Kiss Bálint Szakközépiskolája (KKV I. angol)

6060 Tiszakécske, Kossuth Lajos u. 65. Tel.: 76/441-592

Kecskeméti SZC gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (KKV I., KKV II., angol, német)

6000 Kecskemét, Bibó u.1. Tel.: 500-850

Kecskeméti SZC Virágh Gedeon Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája(KKV I. német)

6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál 2-6. Tel.: 76/550-180

(Ha jelentkezők száma miatt szükséges, további tagintézményeink is bekapcsolódnak a képzésbe)

 

Érdeklődni és jelentkezni a képzési helyszíneken 8- 18 óráig lehet.


Tájékoztatás vízhasználói intézkedésekről
Létrehozva: 2017. 01. 17. 10:51:15 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Letölthető formátum

 


Pályázati felhívás középiskolások részére
Létrehozva: 2017. 01. 10. 07:58:24 Létrehozta: admin Érvényes: 2017. 02. 16. 00:00:00

 „Még ma is hallom a vonatkerék csattogását…

MÁLENKIJ ROBOT DIÁKSZEMMEL

Pályázati felhívás középiskolás diákok számára

A Kecskeméti Katona József Múzeum „A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve” alkalmából pályázatot hirdet a Bács-Kiskun megyei középiskolák diákjai számára.

A pályázat célja, hogy

 1. lehetőséget nyújtson a középiskolás korosztály számára a Bács-Kiskun megye (korábban Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-Bodrog vármegyék) szovjet megszállását követően kicsi munkára, azaz „málenkij robotra” elhurcoltakról történő méltó megemlékezésre
 2. teret adjon a jóvátételi kényszermunka tragédiájáról alkotott egyéni kép, vélemény megismertetésére
 3. bátorítsa a diákokat a kényszermunka szörnyűségeit túlélt, a Szovjetunióból hazatért s  ma még köztünk élő személyek megszólítására, interjú készítésére
 4. mindenféle megkötés nélkül lehetőséget adjon a GULAG táborok és a fogságban eltöltött időszakról alkotott benyomás képzőművészet eszközeivel történő ábrázolására

A pályázat két, egyéni kategóriában kerül meghirdetésre:

 1. 1.      Írásbeli pályázati kategória

a.) Az 1944 telén, majd 1945-ben elhurcolt személyek történetét megörökítő esszé elkészítése

b.) A Szovjetunióból hazatért túlélővel interjú készítése (írott formában kérjük)

c.) A fogság időszakára, az egyes egyének sorsára utaló, azt bemutató prózai mű megírása

2. Képzőművészeti pályázati kategória

A kényszermunkára elhurcolt személyek történetére, sorsára, a Szovjetunióban a fogság ideje alatt szerzett élmények, tapasztalatok bemutatását szolgáló képzőművészeti alkotás elkészítése, amely szabadon választva lehet grafika, festmény, kisplasztika, filmrészlet, logóterv stb.

A pályázatok formai követelményei:

Az írott pályamunkák terjedelmének nem szabunk korlátot. A formai követelmények: 1,5 sorköz, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus.

A képzőművészeti alkotások kapcsán – az alkotói szabadságot figyelembe véve– nem állapítottunk meg formai követelményeket.

 

A pályázat díjazása mindkét kategóriában:

 1. helyezett díja

       Egy napos tanulmányút teljes ellátással; a felkészítő pedagógus részére is.

 Úti cél a magyar Gulag: a recski munkatábor, illetve a Terror Háza Múzeum, ahol a Kecskeméti Katona József Múzeum muzeológus szakembere kalauzolja a díjazottakat

 1. helyezett díja

Korlátlan hozzáférési jogosultság a Mozaik Kiadó által készített és fejlesztett Mozaweb Prémium Licence felülethez, amely révén a díjazott 1147 3D-s animáció között barangolhat, amelyben pl. 71 video 270 változatban segít Recsk, a Gulag, a kitelepítés interaktív feldolgozásában.

 1. helyezett díja

 

A RUBICON történelmi magazin 1 éves előfizetése

 

Az első három helyezett pályamunka publikálásra kerül a Kecskeméti Katona József Múzeum weboldalán, illetve a Pulszky Társaság–Magyar Múzeumi Egyesület online felületén (www.magyarmuzeomok.hu )

 

A pályázatok beküldési határideje: 2017. február 15.

A pályázatokat történészekből és képzőművészekből álló szakmai zsűri bírálja el!

Az eredményhirdetés időpontja: 2017. február 25., szombat

 

Az elektronikus formában csatolható pályázati anyagokat a palyazat.bacsgulag@gmail.com címre kérjük megküldeni. Amennyiben a pályázati anyag e-mail útján nem küldhető el, abban az esetben kérjük, hogy ajánlott küldeményként juttassák el azt a 6001. Kecskemét Pf. 6. címre, vagy személyesen a Kecskeméti Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen körút 1. szám alatti épületének Titkárságára hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 között, pénteken 8:30 és 12:30 között.

 

A küldeményen és azon belül kérjük a pályázó nevét, oktatási intézményének nevét és címét, felkészítő/mentor tanárának nevét, értesítési címét megadni e-mail elérhetőséggel és telefonszámmal együtt. (Mindezt a kiíró a nyilvánosság kizárásával kezeli!)

 

 

A pályázattal kapcsolatos további információk:

Hajagos Csaba történész, témavezető

+36/20-226-87-19

hajagos.csaba@kkjm.hu

 

A pályázati program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Gulág Emlékbizottság támogatásával valósul meg.

 

 

 

 

pályázat 1. rész

pályázat 2. rész



Archívumok