KÖSZÖNTJÜK BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG HONLAPJÁN! KELLEMES IDŐTÖLTÉST, JÓ BÖNGÉSZÉST!

HírekÁllásajánlat
Létrehozva: 2018. 10. 08. 07:49:57 Létrehozta: admin Érvényes: 2018. 11. 12. 00:00:00


Bursa hungarica
Létrehozva: 2018. 10. 04. 14:52:23 Létrehozta: admin Érvényes: 2018. 11. 07. 00:00:00

Bursa Hungarica – Pályázati Felhívás!

 

 

Önkormányzatunk ismét kiírja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására vonatkozó Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot.

 FIGYELEM! A pályázás rendje a következő:

 A pályázat beadásához első lépésként pályázói regisztráció szükséges az alábbi címen: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően történhet meg a pályázati adatok feltöltése.

 A pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt (eredeti iskolalátogatási igazolás; jövedelemigazolás, továbbá egyéb, a pályázó által fontosnak tartott szociális rászorultságot igazoló körülmény leírása) 1 eredeti példányban, személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján, Galántai-Fekete Andreánál.

A pályázatot kizárólag ügyfélfogadási időben (H, P: 8.00-12.00., K: 13.00-17.00, Cs: 13.00-16.00) fogadjuk be.

 A csatolandó mellékletek nélkül a pályázat formai hibásnak minősül, hiánypótlásra a pályázati határidő utolsó napjáig van lehetőség!

A határidőn túl benyújtott; a határidőig benyújtott, de hiányos; továbbá a formailag nem megfelelő pályázatokat az Önkormányzat a bírálatból kizárja.

 A pályázatok benyújtási határideje: 2018. november 6.

 A bírálatban kizárólag a fenti határidőig benyújtott és az Önkormányzat által az EPER- Bursa rendszeren keresztül befogadott pályázatok vehetnek részt!

 Az ösztöndíjak elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől függetlenül történik.

 

 

Dr. Welchner Edit sk.

jegyző


szünidei gyermekétkeztetés
Létrehozva: 2018. 10. 04. 14:37:45 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

T Á J É K O Z T A T Á S

szünidei gyermekétkeztetésről

A Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy - ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik - a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére déli meleg főétkezést biztosít azon gyermekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak és

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek

az alábbiak szerint:

a)      a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b)      a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,

c)      az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

 

A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet szerint:

  • Az őszi szünet 2018. október 27-től 2018. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).
  • A téli szünet 2018. december 22-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök)
  • A tavaszi szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

Az ingyenes szünidei étkezés az

  • őszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2018. október 29.,30., 31.),
  • téli szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2018. december 27., 28. és 2019. január 2. napján),
  • tavaszi szünetben valamennyi, azaz 2 munkanapon keresztül, (2019. április 18., 23.)

a Bácsbokodi Általános Művelődési Központ Konyháján helyben fogyasztással vehető igénybe.

Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő elvitelére.

A szünidei gyermekétkeztetés igénylése és a korábban leadott igénylés módosítása a mellékelt formanyomtatvánnyal történhet, melynek benyújtási határideje 2018. október 22.

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Bácsbokodi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 80.) lehetséges.

A nyilatkozat kitöltésében segítséget nyújt a Családsegítő Szolgálat (6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.) családsegítője.

Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal  

 


Téli rezsicsökkentés
Létrehozva: 2018. 10. 04. 14:34:52 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány felülvizsgálta a korábbi határozatát, és az alábbi döntést hozta:

 Azok a háztartások melyek korábban nem részesültek a 12.000 Ft összegű téli rezsicsökkentésben, igényt nyújthatnak be a Bácsbokodi Polgármesteri Hivatalhoz 2018. október 15. napjáig. Kérjük a határidő pontos betartását, ugyanis a határidő elmulasztása jogvesztő!

 Az igénybejelentő nyilatkozaton – melyet az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tölt ki –, rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Háztartásonként 1 db igénybejelentés nyújtható be.

Az igénylő személynek az adott háztartásban bejelentett lakhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 A tájékoztatóhoz csatolt igénylőlap a Bácsbokodi Polgármesteri Hivatal szociális irodájában Galántai-Fekete Andreánál (13. sz. iroda) személyesen nyújtható be. A hivatal által ellenőrzésre kerül, hogy az adott háztartás részesült-e korábban támogatásban, illetőleg nyújtottak-e be korábban rá igénybejelentést.

Az igényelt és jóváhagyott fűtőanyag átvételéről újabb tájékoztató kerül kiküldésre a későbbiekben.

Tisztelettel:                                                

                                                                         Kovács László

                                                                        polgármesterArchívumok