Országgyűlési választásokVálasztási kampánytevékenység tilalma
Létrehozva: 2014. 04. 02. 13:59:39 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmébena szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.

Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a

a) plakát,

b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,

c) politikai reklám és politikai hirdetés,

d) választási gyűlés.

 

Az alábbi linkeken letölthető térképeken zölddel jelöltük a szavazóhelyiségeket,  piros körrel pedig a szavazóhelyiséget magában foglaló épületek bejáratától számított 150 m-es távolságokat:

 

1. sz. szavazókör - Idősek klubja

2. sz. szavazókör - Óvoda

3. sz. szavazókör - Általános iskola

 

Bácsbokod, 2014. április 2.

                                                                                          Virágné dr. Welchner Edit

                                                            HVI vezető


Lakossági tájékoztatás mozgóurnával történő szavazásról
Létrehozva: 2014. 03. 22. 09:31:34 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Mozgóurna iránti kérelem benyújtásának módja, határideje:

 

2014. április 4. 16 óráig HVI-hez személyesen, levélben, vagy ügyfélkapun, vagy a választások hivatalos honlapján

2014. április 4. 16 órától – csak ügyfélkapun, vagy a választások hivatalos honlapján

2014. április 6. 06-tól 15 óráig SZSZB-hez személyesen, vagy ügyfélkapun, vagy a választások hivatalos honlapján

 

A kérelem akkor fogadható el, ha:

- írásban nyújtották be – az érintett aláírta a kérelmet, vagy írásbeli meghatalmazást (közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat) adott valakinek, hogy helyette írja alá a kérelmet

A kérelmet bárki beviheti a HVI-hez, vagy az SZSZB-hez.

 - a választópolgár szerepel a névjegyzékben

 - egészségi állapot, vagy fogyatékosság okát tartalmazza a kérelem

 

a kérelem tartalmazza a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, és a megadott adatok megegyeznek a névjegyzéken szereplő adatokkal

 

Bácsbokod, 2014. március 21.

 

                                                                       Virágné dr. Welchner Edit

                                                                                    HVI vezető


Április 6-i választáshoz kapcsolódó határidők
Létrehozva: 2014. 03. 20. 15:48:24 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó határidők:

Nemzetiségi névjegyzékbe történő regisztráció

 - kiterjesztés kérése az országgyűlési képviselők választására

folyamatos

2014. március 21. 16 óráig

Nemzetiségi adatok törlése a névjegyzésből

2014. április 4. 16 óráig

Átjelentkezési kérelem, kérelem módosítása, visszavonása

2014. április 4. 16 óráig

Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem, módosítás, törlés

2014. március 29. 16 óráig

Személyes adatok kiadásának megtiltása

2014. április 4. 16 óráig

Mozgóurna igénylése

2014. április 4. 16 óráig HVI-hez,

a szavazás napján 15 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzésbe vételi kérelme illetve adatok módosítása

2014. március 22. 16 óráig


SZAVAZÓKÖRÖK BÁCSBOKODON
Létrehozva: 2014. 02. 10. 16:40:31 Létrehozta: admin Érvényes: Örökre

Bácsbokodon az alábbi szavazókörök kerültek kijelölésre a helyi választási iroda vezetője által:

 

001. szavazókör:

Bácsbokodi Idősek Klubja 6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi utca 68.

 

002. szavazókör:

Bácsbokodi Művelődési Központ, 6453 Bácsbokod, Petőfi Sándor utca 47. (Óvoda épülete).

 

003. szavazókör:

Bácskai Általános Iskola Móra Ferenc Tagintézménye, 6435 Bácsbokod, Hősök tere 3.

 

A helyi választási iroda vezetőjének vonatkozó határozata letölthető az alábbi linken:

2985-4/2013. sz. határozat